Toggle navigation

Privacy Policy

We care
We take your privacy very seriously and we strongly encourage you to read our policy and to let us know if you have any questions.

Wij, The Savvy Few, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Savvy Few verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (alleen bij het invullen van ons contactformulier)
 • Telefoonnummer (alleen bij het invullen van ons contactformulier)
 • E-mailadres (alleen bij het invullen van ons contactformulier)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Savvy Few verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of mailings
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • The Savvy Few analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

The Savvy Few bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Savvy Few verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Savvy Few blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

The Savvy Few gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Savvy Few gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookies - Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie - identificatie van unieke bezoekers
Expiratie: 2 jaar

Naam: _gid
Functie: Analytische cookie - identificatie van unieke bezoekers
Expiratie: 24 uur

Naam: _gat
Functie: Analytische cookie - bescherming van hoeveelheid dataverkeer
Expiratie: 1 minuut

Voor meer informatie, raadpleeg: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Vanzelfsprekend hebben we maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door Google Analytics het laatste gedeelte van ieder IP-adres weg te laten gooien.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij bijhouden welke technologieën door je browser worden ondersteund, zoals Javascript, en dus hoe wij onze website weer kunnen geven. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit, of niet langer dan een dag bewaard.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Savvy Few en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@thesavvyfew.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

The Savvy Few wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Savvy Few neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via hello@thesavvyfew.com

Contactgegevens
The Savvy Few, Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, Nederland
M. Boots en M. Bouwer zijn de aanspreekpunten omtrent privacy en gegevensbescherming van The Savvy Few. Zij zijn te bereiken via hello@thesavvyfew.com of +31207165454